กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/3490/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนกงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,500-12,080
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับคามปลดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริากรรายบุคคลส่วนกลาง) โดยระยะเวลาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนกงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,080 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนกงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 – 27 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 3107

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments