การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ ทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ก.ย. -4 ต.ค. 2562

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ ทศไทย (กนอ.)   เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ก.ย. -4 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ ทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/3472/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-32,390
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 110/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบัน กนอ. กำลังจะดำเนินโครงการพัฒนาและขยายงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 5-7 จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 1 อัตรา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จำนวน 1 อัตรา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 1 อัตรา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-32,390 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

  1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรม หรือสิ่งแวดล้อม
  2. มีหรือไม่มีประสบการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  3. หากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะได้รับการบรรจุในตำแนห่งวิศวกรรม 5 หรือ
  4. หากมีคุณวุฒิระดับปริยญาโท หรือผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการร์ที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวข้างต้นไม่น้อยกว่า 4 ปีขึ้นไป จะได้รับการบรรจุในตำแหน่งวิศวกร 6 หรือ
  5. หากมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวข้างต้น 5 ปี ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวไม่น้อยกว่า 9 ปีขึ้นไป จะได้รับการบรรจุในตำแหน่งวิศวกร 7
  6. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน 15,000-32,390 บาท

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ ทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเ ทศไทย (กนอ.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments