กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 ก.ย. 2562 รวม 14 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.

กสท.

ลิงค์: https://ehenx.com/3463/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย,ฝ่ายปฏิบัติศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกตเวย์,ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ,ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตใต้,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตตะวันออก,สำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตเหนือ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน,กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นนทบุรี,ปัตตานี,ระยอง,สงขลา,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏบิัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.-ปริญญาตรี


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ฝ่ายปฏิบัติศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกตเวย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.-ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันตก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม

  • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย

  • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หรือ
  • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกตเวย์

คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (เกือบทุกสาขา ยกเว้นบางสาขา)


สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันออก

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (เกือบทุกสาขา ยกเว้นบางสาขา)


สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments