กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-13 ก.ย. 2562

กรมสรรพสามิต    เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-13 ก.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/3420/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย,หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญตรีทุกสาขา

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสรรพสามิต  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments