กรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -11 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/3411/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 11 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชกรทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาที่สอบ

  1. ความรู้พื้นฐานด้านแรงงานทั่วไป
  2. ความรู้พื้นฐานด้านพัสดุ ระเบียบงานสารบรรณ และการใช้คอมพิวเตอร์ – พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมสำเร็จรูป ไมโครซอฟออฟฟิศ (Microsoft office)
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน – พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 – 11 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments