สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -30 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/3378/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 30 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาการบัญชี 
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2. งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
4. งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

1. งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2. งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
4. งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานศึกษาและจัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและภาวะอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของไทย 
2. งานดูแลงานสถิติและข้อมูลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
3. งานประสานงานจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานต้อนรับและให้คำแนะนำต่างๆ 
กับผู้มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
2. งานจัดทำข้อมูลและสถิติผู้มาติดต่อ 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานธุรการทั่วไป 
2. งานพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล 
3. งานจัดเก็บเอกสาร 
4. งานประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 30 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) BOI)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments