กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา รเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -21 ส.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา รเหมืองแร่   เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -21 ส.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา รเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/3346/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างรังวัด,นายช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 21 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นายช่างรังวัด

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นายช่างเทคนิค

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


ช่างซ่อมบำรุง

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างรังวัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา 


นายช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง การก่อสร้าง โยธา 


ช่างซ่อมบำรุง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการผลิต 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 – ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 


นายช่างรังวัด

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 – ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด การทำแผนที่ การอ่านแผนที่ และการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 


นายช่างเทคนิค

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 – ความรู้เกี่ยวกับงานช่างทั่วไป 


ช่างซ่อมบำรุง

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 – ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง การทำงานของเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล งานไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิตและความปลอดภัยในการทำงาน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา รเหมืองแร่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 21 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา รเหมืองแร่

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments