กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2562 รวม 28 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/3210/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานแรงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานแรงาน

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-13285 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติานด้านการเงินและบัญชีได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เป็นผู้สำเร็จการสึกษาปริญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และมความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานแรงาน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้สำเร็จกาศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 5 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments