กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -6 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/3182/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 6 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์จังหวัดหนองบัวลำภู จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักสังคมสงเคราะห์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักสังคมสงเคราะห์

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพสังเคราะห์รับรอง 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เว้นแต่มีผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตและทำหน้าที่กำกับดูแล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น คนพิการและทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย 10 ข้อ 40 คะแนน 
– ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม 
-ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน 
– ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ 
– ความรู้ทางด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหางานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 6 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042312030

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments