กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -30 ก.ค. 2562 รวม 26 อัตรา,

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -30 ก.ค. 2562 รวม 26 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมการขนส่งทหารบกกรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/3166/ หรือ
ตำแหน่ง: กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานพนักงานธุรการ,กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง,กลุ่มเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 30 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็ฯพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 26 อัตรา ตามผนวก ก. ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา (หญิง)

คุณวุฒิ : ม.ต้น


กลุ่มงานพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง

อัตราว่าง : 11 อัตรา

  • ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
  • ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
  • ลูกมือช่าง จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
  • ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
  • ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

คุณวุฒิ : ปวช.,ม.ต้น


กลุ่มเทคนิค

อัตราว่าง : 8 อัตรา

  • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
  • ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
  • ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มงานบริการ

สำเร็จการสึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้


กลุ่มงานพนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาหลักระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้


กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา (ตำ แหน่งลูกมือช่าง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้


กลุ่มเทคนิค

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

วิธีการสมัครงาน กรมการขนส่งทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ ณ กองร้อยบรการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022410959

และ โทร. ทบ.(ทหาร) 94510

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments