มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3106/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :9,400+1,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

1. ได้รับคุณวุฒิ ปวช. ทุกสาขา 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ควบคุมดูแล เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะที่มีการปนเปื้อนเชื้อ และมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานปฏิบัติการระดับ 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
2. ทำการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนจากเครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะ และมูลฝอยดังกล่าว โดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด หรือทิ้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
3. ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยบันทึกรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ เมื่อพบการจัดการทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
4. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) และอบแห้งเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะดังกล่าวด้วยเครื่องอบแห้ง (Hot air oven) เพื่อนำส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาฯ 
5. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกอบรมที่ภาควิชาฯมีส่วนรับผิดชอบ 
6. จัดทำการเบิกของใช้งานในห้องล้างอุปกรณ์ 
7. เป็นผู้ดูแล (custodian) บันทึกการใช้งาน รายงานสภาพของเครื่อง และ การแจ้งซ่อมครุภํณฑ์ทั้งหมดในห้องล้างอุปกรณ์ของภาควิชาฯ รวมถึงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) 6 เครื่อง ของภาควิชาฯ 
8. เป็นผู้ทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ๖ เครื่อง ของภาควิชาฯ ทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ 
9. เป็นผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
10. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในห้องล้างอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
11. รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดโดยภาควิชาฯ หรือคณะฯ ทุก 3 ปี 
12. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments