สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -24 ก.ค. 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -24 ก.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/3098/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 24 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสาตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการการจัดการทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน 
2.สรุปข่าว วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออนไลน์ทุกชนิดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 
3.เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่่ยวกับบทบาท ภารกิจผลการดำเนินงานของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ 
4จัดเตรียมแถลงข่าว และแถลงผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งจัดทำ Press Release 
5.จัดทำสื่อ นิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของหน่าวยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
6.จัดเตรียมการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 
7.วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
8.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสื่ิอมวลชน เพื่อให้การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
9.ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน 
10.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

-ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม -ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 24 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments