สอบท้องถิ่น 2562สอบวันที่14ก.ค.2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น 2562

ลิงค์: https://ehenx.com/2956/ หรือ
เรื่อง: สอบวันที่14ก.ค.2562


สอบท้องถิ่น 2562 สอบวันที่ 14 ก.ค. 2562

ปลัดปรีชา ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า “วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 กสถ. จะดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2562”

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยถึงการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 จะเป็นวันที่ กสถ. จัดให้มีการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โปรดติดตาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ขอให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,