สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ค. -18 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิงค์: https://ehenx.com/2867/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง รับสมัคีรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่ง ก.พ. รับรอง

วิชาที่สอบ

๑. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
๒. วิชากฎหมายมหาชนทั่วไป
๓. วิชากฎหมายปกครอง (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)
๔. วิชากฎหมายอาญา
๕. วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๑ บรรพ ๒ และ บรรพ ๔)
๖. วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ประกอบด้วย การแปลศัพท์กฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความ หรือข้อเขียนอื่นใดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือการสรุปความ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments