ในหลวง ร.10พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี20พระรูป


ฝากประชาสัมพันธ์

ในหลวง

ในหลวง ร.10

ลิงค์: https://ehenx.com/2825/ หรือ
เรื่อง: พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี20พระรูป


ในหลวง พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ใช้เผยแพร่เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ https://bit.ly/2LN35Vl

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ในหลวง ร.10

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments