ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 16 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 16 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/2755/ หรือ
ตำแหน่ง: มาแล้ว!!เปิดสอบภาคก.สำหรับผู้ที่สมัครวันที่14มี.ค.-3เม.ย.2562แต่จ่ายเงินไม่ได้
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



ก.พ. เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. สำหรับท่านที่จ่ายค่าสมัครไม่ได้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบก่อนวันที่ 4 เม.ย. 62 (14 มี.ค.-3 เม.ย.62) แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้

ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 62 เฉพาะระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ต้องเลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น

1.  เฉพาะระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เท่านั้น (สอบออนไลน์)

การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติมเพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เท่านั้น) รับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 และมีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียในการสมัครสอบได้ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 แต่ไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

4. การลงทะเบียนสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนดทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 9 รอบสอบ รอบสอบละ 1,215 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 10,935 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดการลงทะเบียนสมัครสอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดังนี้

4.1.1 รอบสอบที่ 1 – 2 รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท

4.1.2 รอบสอบที่ 3 – 9 รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

กำหนดการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
แพร่ข่าวรับสมัครสอบ พ.ค. 6 ทางอินเทอร์เน็ต
กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และเลือกสนามสอบ ตั้งแต่ 16 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มิ.ย.62) ทางอินเทอร์เน็ต
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ทางอินเตอร์เน็ต

ทางเครื่อง ATM

 

2. ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) รับสมัครวันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพ่ิมเติม (กรณีผู้สมัคสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 และมีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพ่ิมเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

รายชื่อศูนย์สอบ
รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ
01 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
06 เชียงใหม่
11 ขอนแก่น
13 สงขลา

กำหนดการ

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
(กรณีผู้สมัครีสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

กิจกรรม กำหนดวัน/เวลา สถานที่
1. แพร่ข่าว เดือนพฤษภาคม 2562 เว็บไซต์
2. ลงทะเบียนสมัครสอบ
2.1 ลงทะเบียนสมัครสอบ และ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62 ทางอินเทอร์เน็ต
2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบและเลือกศูนย์สอบ 21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 62
ในเวลาทำการ
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 62
เวลา 08.30-22.00 น.
– ทางอินเทอร์เน็ต
– เครื่อง ATM
3.    

 

วิธีการสมัครงาน ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments