สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -21 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2724/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 21 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานสถิติ

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านสถิติอย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสำมะโน/สำรวจ
(3) ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ
(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(5) รับ – ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการและพิมพ์หนังสือราชการ รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

(1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ (2) ความรู้พื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 21 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments