องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=องค์การสุราองค์การสุรา

องค์การสุรา

ลิงค์: https://ehenx.com/2593/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิต,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่ผลิต
  1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ในด้านการจัดทำเอกสารและดำเนินการระบบมาตรฐานฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสรุปเหตุผล
  5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยาน ที่สังกัด
  6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ องค์การสุรา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสุรา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments