กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 เม.ย. -3 พ.ค. 2562 รวม 54 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/2567/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พนักงานราชการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร

 • นายทหารนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ กองนโยบายและแผน สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • นายทหารพยาบาล แผนกบริการ กองกำลังและบริการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกควบคุมคุณภาพ กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานการซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำกอง ส่วนดำเนินกรรมวิธี กองจัดหา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกบัญชี 1 กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผู้ช่วยนายทหารรับจ่ายเงิน ส่วนรับจ่ายเงิน สำนักงานการเงิน กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกำลังพล กงอกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป
นายทหารประทวน
 • เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • เสมียนกองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย
 • ช่างเทคนิค โรงงานผลิตไนโตรกลีเซอรีน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • ช่างเชื่อม ส่วนเชื่อมโลหะ แผนกเชื่อมโลหะ และประกอบรวม กองการผลิต โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • ช่างพ่นสี ส่วนประกอบรวม แผนกเชื่อมโลหะและประกอบรวม กองการผลิต โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • เสมียนการเงิน ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน สำนักงบประมาณกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • เสมียนการเงิน ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • เสมียนแผนกส่งกำลังบำรุง กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • ช่างเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.
 • นายสิบทันตกรรม ส่วนทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย/หญิง
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตร ปวส. ม.ปลาย
 • นายสิบพยาบาล ส่วนตรวจรักษาสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  อัตราว่าง : 1 อัตรา
  เพศ :  ชาย
  คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตร
พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :9 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานดับเพลิง

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


ลูกมือช่าง

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานโรงพิมพ์

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานโรงพิมพ์

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖ ปวช., ปวส.


พนักงานบริการส่ง

อัตราเงินเดือน :10,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.๓, ม.๖


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราเงินเดือน :10,430 – 11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวส.- ม.๖

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร

นายทหารนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ กองนโยบายและแผน สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงานคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และระบบควบคุม

ประจำแผนกร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี รัฐศาสตร์ กิจการระหว่างประเทศและการพูด การต่างประเทศและการพูด ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การบริหารทั่วไป นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์

นายทหารพยาบาล แผนกบริการ กองกำลังและบริการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์

ประจำแผนกควบคุมคุณภาพ กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานการซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

ประจำกอง ส่วนดำเนินกรรมวิธี กองจัดหา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ประจำแผนกบัญชี 1 กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบัญชี ทางการเงิน

ผู้ช่วยนายทหารรับจ่ายเงิน ส่วนรับจ่ายเงิน สำนักงานการเงิน กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบัญชี ทางการเงิน

นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ประจำแผนกำลังพล กงอกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการ การจัดการธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหาร การบริหารทั่วไป ทฤษฎีการบริหารทั่วไป การบริหารองค์การและการจัดการ การบริหารการปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการบริหาร สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การเลขานุการ บริหารธุรกิจ สถิติ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก การออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบชุมชนเมือง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม หรือ ทางสถาปัตยกรรม
นายทหารประทวน

เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

 • ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. สาขาิชาเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เสมียนกองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา

 • ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.

พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ

 • ม.ต้น ม.ปลาย

ช่างเทคนิค โรงงานผลิตไนโตรกลีเซอรีน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างเชื่อม ส่วนเชื่อมโลหะ แผนกเชื่อมโลหะ และประกอบรวม กองการผลิต โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ช่างพ่นสี ส่วนประกอบรวม แผนกเชื่อมโลหะและประกอบรวม กองการผลิต โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 • ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

เสมียนการเงิน ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน สำนักงบประมาณกลาโหม

 • ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ หรือทางการบัญชี ทางการเงิน สาขาวิชาการบัญชี
 • ปวส. สาขาวิชาทางการบัญชี สาขาทางการเงินและการธนาคาร

เสมียนการเงิน ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ

 • ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ หรือทางการบัญชี ทางการเงิน สาขาวิชาการบัญชี
 • ปวส. สาขาวิชาทางการบัญชี สาขาทางการเงินและการธนาคาร

เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 • ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสมียนแผนกส่งกำลังบำรุง กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ

ช่างเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ปวช. ปวส. สขาวิชาชา่งสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบโยธา ช่างมัณฑนศิลป์ หรือเทียบเท่า

นายสิบทันตกรรม ส่วนทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ประกาศนียัตรนักเรียนายสิบพยาบาลเหล่าทหารแพทย์และผ่านหลักสูตรนายสิบทันตกรรม
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง จากคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จากโรงพยาบาลของรัฐหรือคณะทันตแพทยศาสตร์

นายสิบพยาบาล ส่วนตรวจรักษาสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

– ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานบริการ

– ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานพัสดุ

– ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


พนักงานดับเพลิง

– ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖


ลูกมือช่าง

– ปวช. – ปวส.- ม.๓, ม.๖ สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานโรงพิมพ์

– ปวช.- ปวส.- ม.๓, ม.๖ ปวช., ปวส. สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้าน Graphic


พนักงานบริการส่ง

ม.๓, ม.๖


พนักงานช่วยการพยาบาล

– ปวช.- ปวส.- ม.๖

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงกลาโหม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงกลาโหม

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments