มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/2511/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักบริหารงานบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ตำแหน่งที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1. ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
2) ประสานงานและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
4) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และพัฒนางานบริหารค่าตอบแทน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2. ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) การบริหารงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานสมทบ
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
– สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ
– มีความสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล์ recruit@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อ “สมัครงานนักบริหารงานบุคคล” มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 – 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments