การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 มี.ค. -29 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/2489/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,900-22,580
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 29 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตราฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,900-22,580 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกร
  1. สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
  2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
  3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภสวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)
  5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี หรือหากมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือผลการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เช่น CU-TEP TU-GET PSU-TEP MU-TEST สามารถนำมายื่นให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ได้ (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์)
  6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
  7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 29 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 มี.ค. 2562

สอบวันที่: 23 มี.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 23 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments