กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2562 รวม 121 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองทัพบกกองทัพบก

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/2482/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2562
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 121
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทัพบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 161 อัตรา โดยเป็ฯไปตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
สายงานสัสดี

อัตราว่าง : 60 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สายงานการเงิน

อัตราว่าง : 18 อัตรา

สายงานการสารวัตรทหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

สายงานทั่วไป

อัตราว่าง : 41 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (26 พฤษภาคม 2562) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร)
  2. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
  3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิตามที่กรมกำลังพลทหารบกกำหนด
  4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507
  5. เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
  6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
  8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments