กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ 22 มี.ค. -10 เม.ย. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/2464/ หรือ
ตำแหน่ง: ผลิตและจัดทำเอกสารและข้อมูล,
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี (สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 10 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ด้วยสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน มีความประสงค์จะจ้างเอกชน (ลูกจ้างเหมาบริการ) ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิตและจัดทำเอกสารและข้อมูล จำนวน 3 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
งานผลิตและจัดทำเอกสารและข้อมูล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช., ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผลิตและจัดทำเอกสารและข้อมูล
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรี เลขที่ 215/11 ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แขวงทุ่งสุขลา เขตศรีราชากรุงเทพมหานคร20230 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 – 10 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038196936

  หรือ 038196937

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

  แผนที่ | ประกาศ 1 |


  แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Comments

  comments