กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/2395/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักประชาสัมพันะ์เขต 3)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักสื่อสารมวลชน

ชื่อตำแหน่ง :นักสื่อสารมวลชน

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารมวลชน

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อข่าว รายงานข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทป และถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) – ความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ระเบียบงานสารบรรณ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความหมายและคำจำกัดความ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การผลิต และเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียง ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการอ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี ผลิตสปอต เป็นพิธีกร และดำเนินรายการสด บันทึกเทป และถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าว

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันะ์เขต 3 สำนักประชาสัมพันะ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 – 8 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053283734

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments