การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/2338/ หรือ
ตำแหน่ง: วิทยากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,830-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา (วท.4 บว.กวพ.) จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิทยากร

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิทยากร
  1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 17,830 บาท ทั้งนี้ ประสบการร์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงันเริ่มเปิดรับสมัคร (สำหรับการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก)
  3. มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนน สำหรับผู้สอบ Internet Based), หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถด้านการแปลภาษาเป็นอย่างดี (ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
  6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
  7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments