กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2562 รวม 8 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2133/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบริการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นนทบุรี,ปัตตานี,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน เทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


พนักงานบริการ

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

คุณวุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

คุณวุฒิ ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักสังคมสงเคราะห์
  1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments