ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบเข้าธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)จากก.พ.


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ธกส.ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/2093/ หรือ
เรื่อง: สอบเข้าธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)จากก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ต้องผ่านภาคก. ก.พ.

ประชาสัมพันธ์การสอบเข้า ธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ.

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ. โดยถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป    

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments