สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2063/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี)

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิ ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)
  2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเหตุผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือประเด็นของเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การค้า นโยบายรัฐบาล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการอ่านและวิเคราะห์ประเมินผลเบื้องต้นของข้อเสนอการวิจัย
  3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุม สรุปประเด็นในการประชุมได้
  5. มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้เป็ฯอย่างดี
  6. มีความรู้ และทักษะในการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.4 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612445

ต่อ 4024

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments