สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ก.พ. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สทอภสทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/2058/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภายใต้สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda Academy) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม

จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้ายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศษสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็ฯยอ่างดี หากสื่อสารเป็นภาษาญ๊่ปุ่น ฝรั่งเศสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  5. มีความสามารถและมีประสบการณืในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษา C C++ C# Java Python หรือ ภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้งานได้เป็ฯอย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา
  6. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ/ระบบ Robotics, UAV, Drones หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments