องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.พ. 2562 รวม 20 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/2007/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการพัสดุ,นายสัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 5
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 18,900

ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4
จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 16,830

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4
จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 16,830

ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชีและการเงิน 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 16,830

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 16,830

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 4-5
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
อัตราเงินเดือน 15,000-16,830

ตำหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)
จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000

ตำหน่ง นักวิชาการเกษตร 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000

ตำหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์ 5

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี หรือด้านวิศวกรรมอาหาร

นักวิทยาศาสตร์ 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศษสตร์การอาหาร ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี ด้านเคมี ด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือด้านวิศวกรรมอาหาร

นักวิชาการบัญชีและการเงิน 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์

นักทรัพยากรบุคคล 4-5

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นักวิชาการเผยแพร่ 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน ด้านวารสารศาสตร์ หรือด้านนิเทศศาสตร์

นักวิชาการเกษตร 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ 4

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีการสมัครงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments