Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/1835/ หรือ
ตำแหน่ง: ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ,(อัตราพลอาสาสมัคร)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 12,340-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20-28 ปี (ปีเกิด พ.ศ. 2533-2541)
 2. เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 3. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5
 4. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 6. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 8. ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร ขึ้นไปและไม่เกิน 180 เซนติเมตร
 9. นับถือศาสนาพุทธ
 10. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 11. ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 12. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
 13. ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 14. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
 15. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 16. ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
 17. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
 18. ว่ายน้ำเป็น
 19. เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็กฯ
 20. บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัครชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 21. ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ :ตนเอง  

สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024569452

หรือ 023560893

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments