สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ม.ค. 2562 รวม 72 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ม.ค. 2562 รวม 72 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/1762/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม72อัตรา,ครู,และอื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 72
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 72 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สำนักการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ภาษาญ๊่ปุ่น)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้ค้ำประกัน (ต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ค้ำประกัน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง (หนังสือรับรองบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 ม.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments