มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 ม.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/1616/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. ผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และสามารถความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักในการให้บริการ
 5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานโสตทัศนศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเทศสัมพันธ์

 1. งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และงานด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
 2. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 3. งานเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศ
 4. จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดการประชุมในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 1. รับผิดชอบในการประสานงาน ควบคุม ดูแลรักษา ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร อาทิ การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง จัดสถานที่ห้องประชุม อบรม สัมนา เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายถาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อาทิ การถ่ายภาพทางการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การถ่ายภาพบุคคล การออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ และถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 3. ควบคุมดูแลการผลิตสื่อ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. งานบริการข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานสถิติข้อมูลด้านความเสี่ยงด้านต่างๆ ในหน่วยงานแก่ผู้บังคับบัญชา
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, รับโอนย้าย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สอบคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments