กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ธ.ค. -11 ธ.ค. 2561 รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลิงค์: https://ehenx.com/1479/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 37,680-68,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 65,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 65,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 65,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 68,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม

อัตราเงินเดือน :37,680 – 68,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(๑) การพัฒนานโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy Development)
(2) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(4) มาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

วิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม

ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 11 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments