ปปส เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2561 รวม 25 อัตรา

ปปส เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2561  รวม 25 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

ปปส

ปปส

ลิงค์: https://ehenx.com/1116/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม25อัตรา,เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครราชสีมา,ปทุมธานี,พิษณุโลก,สงขลา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ปปส. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวนอัตราว่าง 25 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ 2534  เช่นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน งานจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด งานขายทอดตลาด งานรับมอบส่งมอบทรัพย์สิน รวมถึงงานบังคับโทษปรับ เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทั่วไปของสำนักงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ปปส :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ปปส

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments