กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2561 รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมการปกครองกรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/777/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน6ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง (วังไชยา))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

ด้วยสำนักการสอบสวนและนิติการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(1) และข้อ 6(2) (ก) แห่งประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค. ดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา แรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ละควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อัตรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ค่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาท ต่อเดือน กำหนดการจ้าง 12 เดือน

จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงาน กรมการปกครอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 17 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023569589

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments