Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-4 ต.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/527/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม50อัตรา,นักทรัพยากรบุคคล,นักตรวจสอบภายใน,นักการเงินและบัญชี,นักจัดซื้อและการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวางแผนโครงการ,นักจัดการงาน,นักองค์กรสัมพันธ์,นักการต่างประเทศ,นักสืบสวนสอบสวน,นิติกร,นักวิเคราะห์ธุรกิจ,นักเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 25,000-
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. นักทรัพยากรบุคคล
 2. นักตรวจสอบภายใน
 3. นักการเงินและบัญชี
 4. นักจัดซื้อและการพัสดุ
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นักวางแผนโครงการ
 7. นักจัดการงาน
 8. นักองค์กรสัมพันธ์
 9. นักการต่างประเทศ
 10. นักสืบสวนสอบสวน
 11. นิติกร
 12. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 13. นักเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

นักตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

นักการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน

นักจัดซื้อและการพัสดุ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสถิติเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

นักวางแผนโครงการ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการบริหารธุรกิจ

นักจัดการงาน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

นักองค์กรสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือจิตวิทยา

นักการต่างประเทศ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักสืบสวนสอบสวน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

นิติกร

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  การบริหารธุรกิจ

นักเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments