กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2561 รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/295/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 23 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการพาณิชย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

– สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีแยกประเภท และประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการบริหารธุรกิจ การตลาดในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ฯลฯ ในการพิมพ์ รวบรวม นำเสนอข้อมูล จัดเก็บหรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามมาตรฐานเป็นอย่างดี

นักวิชาการพาณิชย์

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด รวมถึงระเบียบของทางราชการโดยทั่วไป เช่น ระเบียบงานสารบรรณ การเงินและการพัสดุ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ฯลฯ ในการพิมพ์ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการค้าภายใน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 23 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments