กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ส.ค. -20 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/248/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการพัฒนาชุมชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ส.ค. – 20 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแลระบบ ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียด แม่นยำ และเทคนิคพอสมควร คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป ๑) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ ๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ๔) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การทดสอบและการวัด ๕) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments