มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์: https://iqepi.com/44972/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวัดผลการศึกษา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,400-19,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติากรวิชาชีพและบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวัดผลการศึกษา

อัตราเงินเดือน :17,400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวัดผลการศึกษา

ปริญญาตรีด้านวิจัยการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา วิจัยสถิติ วิทยาศาสตร์(สถิติ) ศึกษษศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

1. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
4. การให้ความรู้และฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
5. การจัดเตรียมติดตั้งดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวัดผลการศึกษา

1.จัดทำทะเบียนนักเรียนและบุคลากร
2.จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

1. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ Website – ฐานข้อมูลได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้
3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. หากสามารถพัฒนา Mobile Application ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวัดผลการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 – 10 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments