Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -9 ส.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลิงค์: https://iqepi.com/44946/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เน้นงานพัฒนารูปแบบสมุนไพรใช้ในงานด้านวิชาการสาธารณสุข)

อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เน้นงานพัฒนารูปแบบสมุนไพรใช้ในงานด้านวิชาการสาธารณสุข)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสขาวิชา หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสขาวิชา หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 ส.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments