สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/39793/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วย สำนักยุทธศาสตร์ความั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 7) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง จำนวนตำแนห่งว่าง และค่าจ้างที่จะได้รับล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง 2 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี

ค่าจ้างเดือนละ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

2. ลักษณะงานที่ปธิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐาะนผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถทางด้านวิชาการในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวล และประเมินสถานการณ์ด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ประเทศโลกมุสลิม กลุ่มประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อจัดทำข้อคิดเห็น ข้อพิจารณา ประมาณการณ์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รายงานการประชุม รและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความั่นคงระหว่างประเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และท่าทีความมั่นคงระหว่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังมีหน้าที่ในการจัดทำร่างหนังสือราชการตอบโต้ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอาจเหมารวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ ด้ย รวมทั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายประสานงานกรประชุม การสัมมนา โครงการและกิจกรรมที่สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี

1) จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาบัณฑิต (วุฒิปริญญาตรี) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ เป็นต้น ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมไ่น้อยกว่า 2.50 (GPA 2.5)

อ่านต่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบที่ลิงค์ด้านล่าง

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 18 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments