กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/39674/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1.เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษสารอันตราย
2.สนับสนุนการดำเนินงานจัดทำมาตรการการจัดการสารเคมีทางการเกษตร สารเคมีคงค้างและเสื่อมสภาพ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
3.สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR)
4.สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ Reducing Mercury Emission from Coal Combustion in the Energy Sector in Thailand ร่วมกับหน่วยงาน UNEP
5.ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
6.จัดเตรียมการประชุม/การฝึกอบรม จัดทำเอกสารวาระการประชุม/การฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำบันทึก/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการภายใน – ภายนอกหน่วยงาน และดำเนินระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ ? ส่งหนังสือเข้าออกจากส่วนสารอันตราย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี /โทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
4.ทำงานภายใต้ภาวุะกดดันได้ ไม่เกี่ยงงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5.สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง พร้อมสำเนาเอกสาร 1)บัตรประชาชน, 2)ทะเบียนบ้าน,3)วุฒิการศึกษา, 4) เอกสารการผ่านงานหรือรับรองการฝึกงาน 5.รูปถ่าย 1 รูป พร้อมทดสอบความรู้ทั่วไป
ผู้ประสานงาน : สุปราณี / กฤติยา – ส่วนสารอันตราย [supranee(dot)o(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02-298-2430
ระยะเวลารับสมัคร : 01-Jun-17 ถึง 20-Jun-17

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments