กรมศุลกากรความเคลื่อนไหวบัญชีกรมศุลกากร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://iqepi.com/39670/ หรือ
เรื่อง: ความเคลื่อนไหวบัญชีกรมศุลกากร


กรมศุลกากร ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีกรมศุลกากร

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ข้าราชการ

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ    » 321 (สำรอง 322-326)
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน     » 235 (หมดอายุบัญชี)
เจ้าพนักงานพัสดุ    » 9
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ     » 17
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    » 18
นิติกรปฏิบัติการ    » 34 (หมดบัญชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    » 128
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    » 81
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    » 15
เจ้าพนักงานเดือนเรือปฏิบัติงาน    » 3


พนักงานราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานประจำสำนักงาน    » 63 หมดบัญชี
ต้นกล    » 1 หมดบัญชี
นายท้ายเรือกลลำน้ำ     » 3 หมดบัญชี
นายเรือ    » 1 หมดบัญชี
ศุลการักษ์     » 46 หมดบัญชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    » 36
นิติกร    » 63


ลูกจ้างชั่วคราว

นิติกร     » 30 หมดบัญชี
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์    » 3
นักวิชาการเงินและบัญชี    » 7
เจ้าหน้าที่ธุรการ     » 35 หมดบัญชี
ศุลการักษ์    » 2 หมดบัญชี
กะลาสี     » 11
นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2    » 4 หมดบัญชี
นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3    » 1 หมดบัญชี
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลชั้น 2    » 6 หมดบัญชี
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลชั้น 3     » 7 หมดบัญชี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก    » 1 หมดบัญชี


ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2

ธุรการ       » 66
ศุลการักษ์      » 17 หมดบัญชี
เจ้าพนักงานโสตฯ      » 5

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments