Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นประกาศการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น,85ตำแหน่ง21,605อัตรา

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39434/ หรือ
เรื่อง: ประกาศการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น,85ตำแหน่ง21,605อัตรา


เตรียมสอบท้องถิ่น ประกาศล่าสุด

จากหนังสือที่ มท 0809.3/ว23 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง ตามหนังสืออ้างถึงนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ถงถิ่นร้องขอรายละเอียดตามบัญชีที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว

ข้อมูลการรายงานตำแหน่งและอัตราว่างในการจัดสอบแข่งขันของ กสถ. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560) มีตำแหน่งว่าง 85 ตำแหน่ง และมีอัตราว่างจำนวน 21,605 อัตรา

ข้อมูลการรายงานตำแหน่งและอัตราว่างของตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น และอำนวยการสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560) มีตำแหน่งว่าง 923 อัตรา

คาดว่าไม่เกินปีนี้น่าจะเปิดรับสมัครข้างแน่นอน การแข่งขันสูงแน่นอน และข้อสอบไม่ง่ายแน่นอน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

 

Comments

comments