สอบท้องถิ่น – |อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/36423/ หรือ
เรื่อง: อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมร่วมกันทั้ง 3 คณะ ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวาระที่ 3.2 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.” โดยตามข้อมูลในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทรในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ จะลงรายละเอียดให้อีกครั้ง) โดยแบ่งเป็น

1. ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา

2. ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments