สำนักพระราชวัง – |การถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง

“สำนักพระราชวัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/36223/ หรือ
เรื่อง: การถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สำนักพระราชวัง การถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศสำนักพระราชวัง

เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

๑. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ทีนี้ด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๓. พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๕๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ 1
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments