กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36106/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง วินัยฯ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ย. – 30 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : – สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม การรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญาจ้าง
– สนับสนุนการดำเนินการว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างน้อย ๕ ชิ้นงานต่อระยะสัญญา หรือตามที่จำนวนครั้งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สนับสนุนการดำเนินการว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกรมควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๕ ชิ้นงานต่อระยะสัญญาจ้างหรือตามจำนวนครั้งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อย่างน้อย ๓ ชิ้นงาน ต่อระยะสัญญา หรือตามจำนวนครั้งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่องวด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ประสานการจัดการจัดประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้งต่องวด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ? ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อย่างน้อย 10 ครั้งต่องวด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ทุกขาสา)
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขได้
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2
หรือส่งเมลล์มาที่ woraya24@hotmail.com พร้อมด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.รูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
2.บัตรประชาชน
3.ทะเบียนบ้าน
4. transcript
5.เอกสารการผ่านงาน
6. resume
ผู้ประสานงาน : นส.วรญา สุนทรวิภาค ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 [woraya24@hotmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982046

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 ehenbook.com กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments