Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36104/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 23 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. ประสานและรวบรวมอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคในโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
2. ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
3. ลงพื้นที่สำรวจ วางแผนแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่เป็นปัญหา
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน
2. อายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
3. มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็นและออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
5. อุทิศเวลาว่างให้กับส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
วิธีสมัคร :
สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น 12
หรือส่งเมลล์มาที่ recycle99@gmail.com พร้อมด้วย
1. รูปถ่าย 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. transcript
5. resume, cv
สัมภาษณ์งาน : วันที่ 26 กันยายน 2559
ผู้ประสานงาน : คุณจีรวรรณ แก้วม้า ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย [recycle99@gmail(dot)com] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2492

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 ehenbook.com กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 26 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments