สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2559 |ผู้ช่วย (นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างโยธา,ครู)


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบจ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36096/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วย (นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างโยธา,ครู)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 12 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.สุราษฎร์ธานี

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19(1), (2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 1.1 สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา

  • 1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
   • (2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนและงบประมาณ)
   • (3) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดช่าง)
  • 1.1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

   • (1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองคลัง)
  • 1.1.3 พนักงานจ้างทั่วไป

     Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   • (1) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง)
   • (2) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง และสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 • 1.2 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

  • 1.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    • 2) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
   • (2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.2.2 พนักงานจ้างทั่วไป

   • (1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
 • 1.3 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

  • 1.3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
    • 2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    • 3) วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.3.2 พนักงานจ้างทั่วไป

   • (1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
 • 1.4 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 11 อัตรา

  • 1.4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
    • 2) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
    • 3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    • 4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    • 5) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    • 6) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    • 7) วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบจ. งานราชการ สุราษฎร์ธานี สอบท้องถิ่น อบจ. รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบจ.2559 สอบ สอบท้องถิ่น อบจ. 59 ehenbook.com สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments